Lid worden

De kosten voor het lidmaatschap is het komende jaar voor een persoonlijk lid 37,00 euro.
Een gezins lidmaatschap kost 74,00 euro. Kinderen t/m 17 jaar zijn dan gratis meeverzekerd.
Ook een één-ouder gezin betaald de volledige contributie van 74,00 euro.
Vanaf 18 jaar wordt iemand persoonlijk lid en betaald in het daaropvolgende kalenderjaar zelfstandig zijn of haar lidmaatschap.
Als dit vanaf een ander bankrekeningnummer moet gebeuren dan moet deze wijziging via de website worden doorgegeven.

Als vereniging hanteren we een jaarcontributie die 1 keer per jaar wordt geïnd op 1 april.
Op speciaal verzoek kan een uitzondering gemaakt worden.
De contributies die per kwartaal worden geïnd zijn de incasseringsdata 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
De halfjaar contributies op 1 april en 1 oktober.

Komende jaar bedraagt de vergoeding voor leden vanaf 18 jaar, per begrafenis of crematie, 2.200 euro.
Voor leden t/m 17 jaar is de vergoeding 1.700 euro.
De vergoeding voor een levenloos geboren baby (prematuur) is 850 euro.

In 2002 zijn Begrafenisvereniging Oud-Bergentheim en Begrafenisvereniging DLE Bergentheim gefuseerd.
De oud-leden uit Oud-Bergentheim betaalden een lagere contributie dan bij DLE Bergentheim.
Deze leden die in 2002 vijftig jaar of ouder waren, krijgen een vergoeding van 1.865 Euro.

De kosten voor een volledige begrafenis inclusief grafmonument zijn normaliter hoger.
Hiervoor kunt u eventueel een aanvullende verzekering afsluiten bij Twenthe Uitvaartverzekering.

Klik hier voor het aanmeldformulier